Privacybeleid

Van Daalen Optiek BV gebruikt gegevens van cliënten alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Van Daalen Optiek BV deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Van Daalen Optiek BV bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Van Daalen Optiek BV houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Van Daalen Optiek BV vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Van Daalen Optiek BV informeert cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Van Daalen Optiek BV informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Van Daalen Optiek BV informeert cliënten indien Van Daalen Optiek BV bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.